Registracija į Radviliškio raj. savivaldybės ŠSPC suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus olimpiadas ir konkursus

Prisijungimas
Informacija


Prisijunkite naudodami savo prisijungimo vardą ir slaptažodį:

Vartotojo vardas:

 


Prieigai prie registracijos į konkursus ir olimpiadas, kurios yra vykdomos Radviliškio rajono savivaldybės ŠSPC suauguasiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus reikia įvesti vartotojo vardą ir slalpažodį, kurį mokyklos administracija gavo elektroniniu paštu.
Anksčiau sukurtos paskyros nebegalioja!

Užregistruoti mokinius į konkursus gali tik mokyklos administracija arba įgalioti asmenys.

Pamiršote prisijungimo duomenis - rašykite kestutis@ugdcentras.lt